Posted by greco-catolic.be

„Originea latină a creștinismului în România” este titlul volumului prezentat in Aula Fericitului Episcop martir Iuliu Hossu din incinta catedralei greco-catolice din Piața Cipariu, Cluj-Napoca, în data de 16 septembrie 2020.

La acest eveniment s-a prezentat traducerea în limba română a tezei de doctorat susținută în 1952 de către preotul greco-catolic român Petru Gherman (1921-2016), la Facultatea de Teologie a Institutului Catolic din Paris. 

Lucrarea și autorul acesteia au fost subiectul alocuțiunilor susținute de: PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul de Cluj-Gherla, Pr. Mircea Marțian, Dr. Victor Constantin Măruțoiu, Aurelia Gherman, traducătoarea volumului și Nadia Fărcaș din partea editurii Ecou transilvan, care a și moderat întâlnirea. 

După un prim moment de rugăciune a fost salutată de către ierarhul clujean prezența în sală a Pr. Marius Cerghizan, vicar general, a Pr. vicar Ioan Mătieș, a Pr. Mircea Marțian și a Pr. Avram Adrian – gazdele manifestării, a altor preoți, persoane consacrate, credincioși, între care D-na Maria Zăpârțan, soția Ambasadorului României pe lângă Sfântul Scaun. 

În deschidere, editorul volumului Nadia Fărcaș a redat date biografice, atât ale autorului – Mons. Petru Gherman, cât și ale traducătoarei – Aurelia Gherman, care a lucrat la traducerea cărții „cu multă pasiune și pricepere și mai ales cu rigoare profesională”. Astfel, s-a amintit că Monseniorul Petru Gherman s-a născut la 22 aprilie 1921, la Grebeniș, județul Mureș. La Târgu Mureș a urmat liceul, apoi s-a îndreptat spre Blaj, unde a urmat Seminarul Teologic. În 25 martie 1946 a fost hirotonit preot, la Blaj, de către Mitropolitul Valeriu Traian Frențiu (în prezent Fericit episcop martir). După doi ani în care a predat religie la Sibiu, din 1947 și-a continuat studiile la Paris, unde, în 1953 a fost numit Doctor în Teologie la Institutul Catolic din Paris. În același an a fost numit preot la Misiunea Catolică din Paris unde a rămas până în 1977. A fost, totodată, autor a numeroase studii și scrieri. Din 1978, și-a continuat misiunea la Bruxelles, de unde a trecut la Domnul în 18 ianuarie 2016. 

D-na Aurelia Gherman, „care este foarte pasionată de traducerea unor cărți deosebite”, s-a născut în com. Bătarci, jud. Satu Mare. Este absolventă a Facultății de Filologie (secția Română-Franceză) la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, după care a urmat studiile Facultății de Drept. În 1992 a plecat alături de fiul său în Luxemburg, iar din 1993 trăiește la Bruxelles, unde lucrează ca traducător și interpret jurat și unde s-a stabilit definitiv.  

A fost prezentată și structura cărții, cu mențiunea că în primele pagini pot fi citite și mărturiile unor apropiați și enoriași ai Monseniorului, „care conturează foarte bine personalitatea unui distins binefăcător al semenilor săi. Sunt sigură că Mons. Petru Gherman ne veghează și ne este alături cu spiritul său” a încheiat reprezentanta Editurii Ecou transilvan. 

Invitat la cuvânt, Dr. Victor Constantin Măruțoiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, UBB a evidențiat „surpriza acestei cărți”, faptul că în studiile sale teologice și din România și de la Roma, Salonic și de la Cracovia, nu a găsit „o carte întinsă pe 8 – 9 secole creștine care să fie dedicată creștinismului românesc de origine latină și să puncteze în acest mod și în nuanțe atât de elevate, atât academic, cât și filologic”. A numit cartea „un manual bun”, mai mult, „un compendiu de date lingvistice, istorice și arheologice”, scris fără patos – și aceasta este „o mare calitate a unui istoric” – și care reușește să prezinte un dat istoric și să-l interpreteze „în cuvintele și în limbajul societății căreia i se adresează”. A apreciat faptul că datele sunt prezentate în mod obiectiv, așa încât „adevărul să poată ieși la iveală în mintea fiecărui lector, să fie ca o expresie directă, dar fără acuzații”, ceea ce „este un exemplu de o desăvârșită politețe pe care Mons. Petru Gherman o avea, pe lângă tactul academic și lingvistic”. În opinia Dr. Măruțoiu volumul reprezintă „o oglindă deosebită a adevărului istoric al latinității creștinismului în România, o sursă de inspirație pentru orice cuvântare sau discuție și, poate, după această carte, am realizat că ne putem situa undeva între primele trei state creștine europene care au la fundamentul lor originea latină a creștinismului”.

Descendent al generației de preoți din care face parte autorul volumului, Pr. Mircea Marțian a evocat câteva nume din pleiada de prelați ai Bisericii Catolice ce au rezistat, cu eroism creștin, comunismului, acest moment fiind și „o ocazie de a privi cu admirație la elita seniorilor noștri dragi, oameni care au dus steagul valorilor credinței, al culturii și al patriotismului ca valori fundamentale ale vieții”. Au fost rostite nume precum: „Mons. Octavian Bârlea care a activat în Germania, apoi în Statele Unite, Pr. Aloisie Tăutu în Italia, Pr. George Surdu la Paris, Pr. Alexandru Mircea în Spania, Pr. Vasile Zăpârțan în Austria și mai apoi în Germania și, probabil, lista poate fi mult mai lungă”. A adăugat: „Un alt nume amintit este cel al regretatului Prof. Dr. Nicolae Gudea, directorul departamentului Facultății de Teologie Greco-Catolică din cadrul UBB, un alt inspirat «apostol» care a notat și a contribuit la clarificări importante ale delicatei problematici cu privire la etnogeneza poporului român și la originea latină a creștinismului în România”. Părintele s-a oprit apoi la tematica volumului „care aduce o argumentare istorică a faptului că romanitatea și creștinismul sunt născute în chip firesc în Dacia lui Traian”.

Prin cuvinte inspirate Pr. Marțian a lăsat să se întrezărească portretul viu al celui care a fost Mons. Petru Gherman. A menționat că „prestigioasa sa activitate s-a regăsit, nu numai prin scrierile sale, dar și printr-o laborioasă colaborare cu Radio Vatican și cu Radio Europa Liberă, care pulsau viață credincioșilor din România și de peste tot, menținând vie flacăra credinței și a speranței eliberării. Pentru meritele întregii sale activități Biserica Catolică i-a adus recunoașterea ca prelat papal, iar Biserica Română Unită i-a oferit distincția de prelat onorar, primind brâul roșu și crucea pectorală pe care le-a purtat cu demnitate, simplitate și smerenie”.

Portretul spiritual al omului și preotului Petru Gherman apare și în mărturiile cuprinse în volum. Astfel, cititorii pot afla că „era preocupat de cultură și cu un spirit comunicativ, un exemplu viu, demn de urmat, un model pastoral al tuturor preoților. Știa să se adreseze tuturor, nu făcea diferențe între confesiuni. Era mereu deschis să-i ajute pe ceilalți în acele vremuri deloc ușoare, avea o sfințenie deosebită, emana sfințenie, bunătate”.

A luat cuvântul și D-na Aurelia Gherman, traducătoarea cărții mai întâi a adresat mulțumiri tuturor colaboratorilor care au făcut posibilă ieșirea ei la lumină. A dorit apoi să răspundă la două întrebări: dacă este rudă cu autorul volumului și ce anume a determinat-o să traducă această lucrare. „Răspunsul este că nu, nu sunt rudă, i-am fost colaboratoare apropiată, dar întotdeauna m-a considerat ca făcând parte din familia dânsului. Era un adevărat părinte pentru mine și pentru ceilalți români din diaspora. Mergeam periodic în vizită la dânsul și de fiecare dată îmi vorbea de prețioasa lui lucrare și astfel m-am atașat de ea”. A mărturisit: „am avut nevoie de doi ani ca să duc la bun sfârșit traducerea lucrării care era foarte laborioasă și foarte bine documentată”. Ca urmare a traducerii și completărilor aduse, cartea în forma actuală are 626 note de subsol iar bibliografia cuprinde 375 de titluri din diverse domenii precum teologie, istorie, arheologie, etnografie și lingvistică.

La final, Preasfinția Sa Florentin a sintetizat, din volum, câteva idei de referință și care oferă argumente solide afirmației că la originile poporului român „se află deopotrivă filonul latin și cel creștin” și a încheiat cu câteva considerații, spunând: „Când nu știi încotro să mergi, amintește-ți de unde vii!, ne învață un vechi dicton. Cartea pe care o avem în mână ne oferă o asemenea oportunitate, adică o întoarcere la originile noastre creștine, pentru a găsi argumente noi la convingeri vechi… Traducerea în limba română a lucrării Mons. Petru Gherman, constituie astăzi un gest de recuperare a unor importante file de istorie referitoare la originea creștinismului în țara noastră. Deopotrivă, considerăm că acest volum reprezintă și un pios omagiu adus distinsului prelat greco-catolic, vrednic slujitor al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, mare iubitor de țară și continuator al ideilor Școlii Ardelene deprinse în anii de Teologie în «Mica Romă», pe care, apoi, le-a transmis și românilor din diaspora nord-europeană cu neobosit zel misionar, ca un înțelept apostol al timpurilor moderne”.

După un moment de discuții – ce a adus surpriza unei mărturii despre Mons. Gherman -, PS Florentin a făcut rugăciunea în vreme de pandemie care se face zilnic în toate bisericile de pe teritoriul Eparhiei de Cluj-Gherla și a dat binecuvântarea de încheiere a acestei scurte, dar pilduitoare incursiuni dincolo de vălul timpului, în căutarea unor strălucitoare modele de credință.